คำปฏิญาณของสมาชิกใหม่

(New Member’s Pledge) ข้าพเจ้า โรทาเรียน …………………………………. ตระหนักดีว่า ในการร่วมองค์กรโรตารีนั้น  ข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ พร้อมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ แล้ว...

พอล พี. แฮร์ริส ผู้ให้กำเนิดโรตารี

พอล พี .แฮร์ริส เกิดที่เมืองราซีน ในมลรัฐคอนซิล สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ.1868 แต่ไปเติบโตในมลรัฐเวอร์มอนต์ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยปรินสตัน และมหาวิทยาลัยไอโอวา จนสำเร็จวิชากฏหมายในปี ค.ศ. 1891  ...

วาทะประวัติศาสตร์

 ฉันคิดว่า คงไม่มีโรแทเรียน คนใดที่ยึดถือคติพจน์ บริการเหนือตนเอง สมควรเรียกตนเองว่า เป็นโรแทเรียน หากว่าเขาไม่ให้เวลาในการบำเพ็ญประโยชน์  แม่ชี เทเรซา ผู้รับรางวัลโนเบิลสาขาสันติภาพปี 1979 แหล่งทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศชาติ อยู่ที่ความสงบสุขของบ้านเมือง...