ฉันคิดว่า คงไม่มีโรแทเรียน คนใดที่ยึดถือคติพจน์ บริการเหนือตนเอง สมควรเรียกตนเองว่า เป็นโรแทเรียน หากว่าเขาไม่ให้เวลาในการบำเพ็ญประโยชน์ 

แม่ชี เทเรซา

ผู้รับรางวัลโนเบิลสาขาสันติภาพปี 1979

แหล่งทรัพยากรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศชาติ อยู่ที่ความสงบสุขของบ้านเมือง มิได้อยู่ที่แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ หรือแหล่งขุมทรัพย์ใต้ดิน 

พอล แฮร์ริส – สารในการประชุมใหญ่โรตารีสากลปี ค.ศ. 1927 เมือง ออสเต็น เบลเยี่ยม

Share This