โรตารีสากล

โรตารี เป็นองค์กรเครือข่ายทั่วโลก ประกอบด้วยกลุ่มชนกว่า 1.2 ล้านคน ที่มีจิตอาสาจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อนของพวกเขา ผู้นำจากหลากหลายวิชาชีพ และนักแก้ปัญหา มาร่วมกันสร้างสรรค์ความคิดและร่วมกับผู้นำในชุมชน เพื่อทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น ทั้งในชุมชนของพวกเขาเองและในชุมชนของเพื่อนของพวกเขา

โครงสร้างของเราประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

1. สโมสรโรตารี 

2. โรตารีสากล

3. มูลนิธิโรตารี

 
โรตารีมีสโมสรกว่า 32,000 แห่งในกว่า 200 ประเทศและเขตภูมิภาค สโมสรโรตารีไม่ข้องเกี่ยวการเมือง ศาสนา เปิดกว้างแก่ทุกวัฒนธรรมเชื้อชาติและลัทธิความเชื่อของแต่ละบุคคล สมาชิกของสโมสรโรตารีถูกเรียกขานกันว่าโรแทเรียน มุ่งการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ยกระดับมาตรฐานจริยธรรมในทุกสาขาอาชีพให้สูงส่ง ช่วยเสริมสร้างมิตรไมตรีจิตและสันติสุขในชุมชนทั่วโลก
 

มูลนิธิโรตารีของโรตารีสากลเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ส่งเสริมความเข้าใจทั่วโลกผ่านโครงการบำเพ็ญประโยชน์ โปรแกรมการศึกษาในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และขจัดโรคโปลิโอ 

คลิกที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรตารีสากลและมูลนิธิโรตารี

Share This