บริการเหนือตน

เป็นความจริง อิงเที่ยงธรรม นำไมตรี ดีทุกฝ่าย

ผู้ซึ่งลงมือปฏิบัติ

โรตารี เป็นที่ซึ่งเพื่อนบ้าน และเพื่อน ร่วมแก้ปัญหาร่วมแบ่งปันความคิดเข้าร่วมเป็นผู้นำ และดำเนินการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

 

 

เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์บริจาคสนับสนุน
เราเชื่อมโยงผู้คน

โรตารีเชื่อมโยงมากกว่า 1 ล้านคน

เราร่วมมือกัน เราเห็นโลกที่ผู้คนรวมตัวกันและดำเนินการเพื่อสร้า การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ทั่วทั้งโลกในชุมชนของเราและในตัวเราเอง

จำนวนสมาชิกทั่วโลก

จำนวนสโมสรทั่วโลก

เราเปลี่ยนชุมชน

เราลงมือในระดับท้องถิ่นและทั่วโลก

ในแต่ละวันสมาชิกของเราทุ่มเทแรงบันดาลใจ พันธะสัญญา และสติปัญญาในการให้โครงการบรรลุผลสำเร็จ มีผลกระทบที่ยั่งยืน เราสานต่อจนกว่าเราสามารถส่งมอบสิ่งที่เป็นจริง การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน

 

จำนวนชั่วโมงที่สมาชิกใช้บำเพ็ญประโยชน์ในแต่ละปี

เด็กได้รับวัคซีนโปลิโอ

เป็นเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา เราได้เชื่อมโยงวัฒนธรรม และทวีป เพื่อเป็นแชมป์ด้านสันติภาพ ต่อสู้กับความไม่รู้หนังสือและความยากจน ส่งเสริมการใช้น้ำสะอาดและสุขอนามัย และต่อสู้กับโรค

เราแก้ไขปัญหา

ไม่มีความท้าทายใดที่ใหญ่เกินไปสำหรับเรา

อะไรที่เราทำ

เหตุที่เกิดจากเรา

ส่งเสริมสันติภาพ

peace

การป้องกันและรักษาโรค

การดูแลเรื่องความสะอาดของน้ำ

การดูแลเรื่องสุขภาพแม่และเด็ก

การศึกษาขั้นต้นและการอ่านออกเขียนได้

การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

อะไรที่ขับเคลื่อนเรา

ร่วมเป็นผู้นำ

 กิจกรรมของสโมสร กิจกรรมทางสังคม และโครงการอาสามัคร มีโอกาสสร้างเครือข่ายที่สร้างสายสัมพันธ์ระดับบุคคล และผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ โรแทเรียนสามารถขยายเครือข่ายนี้ได้โดยการเยี่ยนเยือนสโมสรอื่นๆที่มีอยู่ทั่วโลก 

มีส่วนเกี่ยวข้อง

  • คุณสามารถนำความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ชนรุ่นใหม่ ชุมชนมีความรู้ความสามารถที่สูงขึ้น ส่งเสริมเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพต่างๆ
  • คุณสามารถสนับสนุนโครงการบำเพ็ญประโยชน์
  • เรารู้ว่าเราเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราทำงานกับคนอื่น เรามักมองหากลุ่มที่ร่วมมือด้วย เพื่อสร้างความแตกต่าง

งานที่จะจัดเร็วๆนี้

14 ธันวาคม 2561- มิตรภาพสัมพันธ์สโมสรคู่มิตร Rotary Clubf of Mid-Level, HongKong

มิตรภาพ ทั้งสมาชิกโรแทเรียน และโรทาแรค ตั้งใจมาบำเพ็ญประโยชน์ที่ภาคเหนือของประเทศไทย สายสัมพันธ์ที่มีกว่า 10 ปีเชื่อมโยงเราด้วยกัน

17 มกราคม 2562 - อบรมอาชีพช่างปูกระเบื้อง ปูพื้นลามิเนต และทาสี

9.00 – 16.00 สร้างอาชีพ เสริมทักษะ การปูกระเบี้อง ปูพื้นลามิเนต และทาสี จัดโดย สโมสรโรตารีสุขุมวิท สโมสรโรตารีปทุมวัน สโมสรโรตารีรัชดาภิเษก และสโมสรโรตารีลาดพร้าว

18 มกราคม 2562 - อบรมการดูแลคัดกรองผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือมสมอง สำหรับ อาสาสมัครสาธารณะสุข 7 แห่ง

9.00 – 16.00 มอบเครื่องวัดความดันแบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสารสนเทศ และอบรมการใช้งานดูแลคัดกรองประชาชนเพื่อให้รู้ความตัวเลขที่สำคัญของตนเอง เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารี

โครงการเด่น

ภัยเงียบ ตายเฉียบพลัน ความดันโลหิตสูง

โครงการดูแลและคัดกรองผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

ความรู้เรื่องการดูแลและรักษาผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

บรรยายพิเศษ โดย ผ.ศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนโรจน์

ผลการดำเนินการโครงการดูแลและคัดกรองผู้ป่วยความดันดโลหิตสูง ที่จ.เชียงราย

รายงานโดย  ผ.ศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนโรจน์ คุณประเสริฐ วันดี และทีมงานพยาบาล สาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย

การสร้างแรงบันดาลใจให้ชนรุ่นใหม่มีแนวทางในการประกอบอาชีพ

เจ้าของธุรกิจ วิศวกร อาจารย์ นักกีฬา วิทยากร ร่วมแบ่งปันการเตรียมพร้อมเส้นทางวิชาชีพ

การดูแลใส่ใจสุขภาพช่องปาก

หน่วยแพทย์พระราชทาน คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มศว.ประสานมิตร สนับสนุนการทำทันตกรรมให้เยาวชนและชุมชน ฟรี

มิตรภาพระหว่างประเทศ

สโมสรคู่มิตร Rotary Club of Mid-Level,  D.3450, Hongkong และ
Rotary Club of Gunsan-Geumgang, D.3670, South-Korea

Share This